Tin tức - Thông tin Báo chí
 
Phần mềm kế toán đầu tiên của Lạc Việt cho phép người dùng sử dụng miễn phí bản quyền trọn đời. Hãy đăng ký ngay để sử dụng! 
 
Sự đa dạng của các đơn vị cung cấp nền tảng để triển khai giải pháp BI trên thị trường gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp khi quyết định lựa chọn giải pháp phù hợp. Để tìm ra “người đồng hành” thích hợp, doanh nghiệp cần phải xác định những gì? 
 
Về việc triển khai ERP (Enterprise Resources Planning - Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) cho doanh nghiệp. 
 
Và còn rất nhiều hoạt động hướng tới khách hàng khác đã được triển khai. 
 
SureERP của Lạc Việt là phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể, tích hợp đầy đủ các nghiệp vụ cần thiết, phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp. Vì vậy, sản phẩm này đã được công ty May Sài Gòn 3 lựa chọn để “mang lại sự hài lòng tối đa cho khách hàng về chất lượng, thông qua việc không ngừng cải tiến sản xuất, nâng cao năng lực quản lý” – theo đúng phương châm nhiệm vụ của một doanh nghiệp may uy tín hàng đầu Việt Nam.