Tài nguyên
 
KHPTO - Nghiên cứu tích hợp các vấn đề môi trường và các yếu tố biến đổi khí hậu vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 nhằm phát triển bền vững là luận án tiến sĩ của NCS Tô Thúy Nga, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
 
(TBKTSG Xuân) - Mười năm qua, hành trang của dân du lịch đã thay đổi ra sao? Xin thưa nhiều lắm, gần như đã khác hoàn toàn. Những tấm bản đồ cũ mèm, sờn mép vì lật đi lật lại vô số lần được cất đi; những cuốn sách hướng dẫn du lịch như Lonely Planet nổi tiếng ngày nào đã quay trở về một chỗ êm đềm nơi kệ sách; cuốn sổ tay ghi chi chít những nơi cần đến, những việc cần làm cũng không còn cần thiết nữa... 
 
Nhiều dữ liệu cá nhân nhạy cảm bao gồm các tập tin cookie, khóa API và mật khẩu đã bị rò rỉ bởi trang dịch vụ bảo mật website khổng lồ CloudFlare. 
 
Theo thống kê của Verisign, 86% các vụ tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) trong quý 4/2016 sử dụng nhiều loại hình tấn công khác nhau, trong đó, 65% các vụ tấn công sử dụng từ 3 loại hình tấn công trở lên. 
 
Theo nhiều ý kiến đánh giá, sự hỗ trợ của Chính phủ là yếu tố vô cùng quan trọng để thực hiện gói tín dụng 100.000 tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao.