Tin tức
 
​Tạo ra môi trường pantry thuận tiện, gần gũi là cách Lạc Việt mong muốn thể hiện sự quan tâm đến những thành viên của mình. 
 
Sáng ngày 25/10/2014, Lạc Việt phối hợp với Trung tâm PCCC 4/10 – Sở cảnh sát PCCC TP.HCM, tổ chức chương trình tập huấn PCCC và diễn tập thoát nạn cho toàn thể đội ngũ nhân viên công ty.