SENIOR SHAREPOINT DEVELOPER Xây dựng và phát triển dự án trong lĩnh vực đào tạo. Dự án được thiết kế dựa trên các ứng dụng cộng tác trên nển tảng Microsoft SharePoint.
Ngày hết hạn (22-03-2014)
Mô tả dự án:          
 • Xây dựng và phát triển dự án trong lĩnh vực đào tạo.
 • Dự án được thiết kế dựa trên các ứng dụng cộng tác trên nển tảng Microsoft SharePoint.
Mô tả công việc:        
 • Cùng với nhóm xây dựng và phát triển dự án trên nền SharePoint
 • Hoàn thành các tasks đã được phân công, hỗ trợ, và cộng tác với các thành viên trong nhóm dự án theo mô hình Scrum.
 • Chuẩn mực, rõ ràng trong việc coding, trách nhiệm trong các unit test, tư duy sáng tạo trong các giải pháp, và thân thiện hòa đồng trong các hoạt động nhóm.
 • Có khả năng nghiên cứu, và vận dụng các công nghệ mới.
 • Có khả năng cải thiện performance của hệ thống ở các mức độ khác nhau.
Yêu cầu công việc:
 
Kiến thức:
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT (phần mềm)
 • Có kiến thức và kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển hệ thống thông tin trên nền tảng của SharePoint 2010 (hay SharePoint 2013).
 • Sử dụng tốt các công cụ có liên quan như SharePoint Designer, VS2010/VS2012. Có kinh nghiệm quản trị về SharePoint là một lợi thế (SharePoint Business Intelligence - Farm deployment, configuration and administration)
 • Kinh nghiệm và lập trình hướng đến đối tượng, thành thạo với kỹ thuật lập trình web của microsoft trong sharepoint framework (C#, ASP.NET, .NET, HTML5, CSS3, Ajax, JQuery, và Slilverlight).
 • Có khả năng phân tích và thiết kế CSDL, sử dụng tốt hệ quản trị CSDL MS SQLServer, cũng như khả năng truy xuất và thao tác dữ liệu thông qua ngôn ngữ truy vấn SQL (SPs và UDFs), Caml-Query và LinqToSQL.
 • Có kinh nghiệm và kiến thức trong việc xây dựng ứng dụng Web Application trong các mô hình multi-tiers, hiểu biết và vận dụng về web-services, window-services,..
 • Có kiến thức hay kinh nghiệm trong việc phát triển các dự án liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực, hay có kinh nghiệm ít nhiều trong lĩnh vực đào tạo là lợi thế.
 • Có kiến thức hay kinh nghiệm về việc phát triển ứng dụng trên thiết bị di động, hay phát triển ứng dụng theo phong cách Metro Style là một lợi thế.
 • Khả năng đọc và hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.
 • Có tinh thần trách nhiệm và tự giác với công việc.
 • Phong cách làm việc chuyên nghiệp và trao đổi trong nhóm.
 • Năng động, và có khả năng giải quyết vấn đề. Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Mô tả ngắn

Nội dung

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

IsActive

Địa điểm

Attachments

Created at by
Last modified at by