giai-phap-spla.png SPLA -Services Provider License Agreement

Bộ giải pháp Doanh nghiệp toàn diện trên đám mây do Lạc Việt phát triển dựa trên nền tảng Thoả thuận cấp phép thông qua Nhà Cung cấp Dịch vụ (đám mây) của Microsoft tại Việt Nam. Bộ giải pháp bao gồm các dịch vụ hạ tầng, truyền thông, phần mềm kế toán, ERP, nhân sự, văn phòng số, đào tạo, thư viện chia sẻ hạ tầng và nền tảng bảo mật mạnh mẽ

Xem chi tiết giải pháp: Services Provider License Agreement

 

out-sourcing-services.jpg Outsourcing Services

Lạc Việt cung cấp các dịch vụ như tư vấn, thiết kế xây dựng các giải pháp phân tích dữ liệu và xử lý dữ liệu lớn trên đám mây; Dịch vụ phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu và di động; Quản lý vòng đời sản phẩm (ALM - Application Lifecycle Management) và Quản lý dịch vụ Công nghệ thông tin.

Chi tiết các gói dịc vụ Outsourcing: Outsourcing Services