Lạc Việt là đối tác được chứng nhận mức Enterprise của hãng hàng đầu về ảo hóa là VMWARE, Lạc Việt đi tiên phong trong các giải pháp ảo hóa máy chủ (Virtualize Server), ảo hóa máy trạm (VDI) và hạ tầng mạng cho doanh nghiệp và các đơn vị nhà nước từ trung ương đến địa phương nhằm khai thác tối đa hạ tầng, tăng cường khả năng sắn sàng tài nguyên cho các tổ chức và doanh nghiệp. Ngoài ra, Lạc Việt cung cấp các thiết bị hàng đầu về mạng, máy chủ, lưu trữ, quản lý đám mây.

Với đội ngũ tư vấn của Lạc Việt tận tâm, nhiều kinh nghiệm, hoạt động theo qui trình chuẩn (ITIL, CMMI, ISO).