Microsoft-Exchange1.pngHệ thống thư điện tử đã trở thành một phần quan trọng gắn liền với những hoạt động của tổ chức.
Vì thế, lựa chọn đầu tư cho hệ thống thư điện tử cũng được các  tổ chức  hết sức cân nhắc và đặc biệt chú trọng các yếu tố về hiệu quả sử dụng, khả năng tích hợp, phòng chống thư rác, virus, quản trị đơn giản mà vẫn hiệu quả về mặt đầu tư chi phí.
Lạc Việt  cung cấp các  giải pháp, dịch vụ về xây dựng, nâng cấp, và chuyển đổi hệ thống thư điện tử  dựa trên nền tảng công nghệ Microsoft Exchange.
Chi tiết giải pháp Microsoft Exchange       
                                         

LạcViệt đã nghiên cứu chuyên sâu và lựachọn cung cấp các giải pháp hệ thống truyền thông hợp nhất dựa trên nền tảng Microsoft, trong đó giải pháp Microsoft Lync là một trong những giải pháp truyền thông hợp nhất tiện ích và rất hiệu quả.

Chi tiết giải pháp  Microsoft Lync