Tài nguyên
 
Dự báo lãi suất cho vay trong năm nay sẽ tăng thêm 0,5%-1%/năm. 
 
Theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), lãi suất với các khoản vay trong gói 30.000 tỷ đồng giải ngân trước 31/12/2016 tiếp tục được áp dụng ở 5%/năm. 
 
Lãnh đạo các ngân hàng ngồi lại để chuẩn bị triển khai cơ chế cho vay mới, trong đó có lãi suất... 
 
Các chuyên gia nhận định khó có điều kiện thuận lợi cho việc giảm lãi suất trong năm nay thậm chí lãi suất nhiều khả năng còn tăng. Một số yếu tố có thể đẩy lãi suất lên xuất phát từ bên ngoài và cả nội tại nền kinh tế. 
 
Lãi suất thấp cũng là một trong những điểm sáng của ngành ngân hàng trong năm 2016 bên cạnh những thành công như điều hành tỷ giá ổn định, tăng trưởng tín dụng trải đều, dự trữ ngoại hối tăng kỷ lục.