Giải pháp AccNetC ERP
Thứ 4, Ngày 07/01/2015, 18:00
Thông tin lãnh đạo
07/01/2015

​THÔNG TIN LÃNH ĐẠO


 

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP sẽ tự động tính toán và cung cấp nhiều chỉ tiêu tài chính quan trọng cần thiết. Thông tin tài chính tổng hợp thể hiện ở dạng số liệu hoặc biểu đồ, cho thấy sự biến động qua khả năng so sánh giữa các kỳ, quý, năm.

Tổng hợp các thông tin tài chính doanh nghiệp dưới dạng biểu đồ hoặc số liệu tóm lược, giúp lãnh đạo doanh nghiệp nhanh chóng nắm tổng quan tình hình tài chính qua các số liệu tồn quỹ, tồn kho, nợ phải thu, nợ phải trả, doanh thu bán hàng…

Cung cấp 23 chỉ tiêu quan trọng về đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, bao gồm:

     - Phân tích hiệu quả của hoạt động kinh doanh

     - Phân tích tình hình và khả năng thanh toán

     - Tình hình đầu tư và cơ cấu vốn kinh doanh

Các chỉ tiêu được thể hiện dưới dạng so sánh giữa các kỳ, quý và năm.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP cung cấp bộ phân tích báo cáo tài chính cho phép so sánh dữ liệu qua các kỳ, năm.

 

 
 
Page View:   Lượt người xem:   5619
Share:Chia sẻ:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

NavigationTermId

FriendlyURL

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Thứ tự hiển thị

LacVietFriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
 • 24-7
 • agu
 • AlliED
 • APL
 • ASC
 • Bayer
 • Bel
 • CEP
 • Cfe-Trung-nguyen
 • CIC8
 • Citi-Bank
 • Con-Co
 • Co-Tec
 • Dai-Dong-Tien
 • dai-hoc-mo
 • dat-viet
 • Dau-nhot-Vi-lu-be
 • DigiPro
 • ECO-pharmar
 • FiNex
 • Golf-Long-Thanh
 • Grant-Thornton
 • Grobest
 • GSK
 • habubank
 • hoanvu
 • ICIC
 • ICTI HCM
 • Incombank
 • Jabil
 • Kanaan
 • Keppel-land
 • KMID
 • Giải pháp erp cho vĩnh tường
 • PV Drilling
 • Long thành
 • Lotus Steel
 • mbbank
 • MDK