Giải pháp AccNetC ERP
Thứ 7, Ngày 24/01/2015, 11:00
Báo cáo động AccNetBIS
24/01/2015

BÁO CÁO ĐỘNG ACCNET BIS

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AccNetERP có hệ phân tích báo cáo động AccNetBIS cho phép người dùng tự thiết kế báo cáo phân tích theo ý muốn thông qua việc truy xuất trực tiếp vào kho số liệu (datawarehouse); tự lựa chọn, sắp xếp các mã phân tích, kéo thả dễ dàng và nhanh chóng cho ra nhiều kiểu báo cáo phân tích quản trị khác nhau.

Người dùng tự "chế biến" các báo cáo quản trị với nhiều kiểu phân tích số liệu khác nhau, nhiều tiêu thức kết hợp khác nhau theo ý muốn; đơn giản bằng thao tác "Kéo – Thả".

Hệ phân tích báo cáo động của phần mềm cung cấp cho người dùng số lượng báo cáo "vô tận", nhờ khả năng kết hợp, sắp xếp một hay nhiều mã phân tích khác nhau. Cung cấp các kiểu báo cáo phân tích so sánh theo thời gian và các kiểu báo cáo dạng biểu đồ.

Báo cáo từ tổng hợp đến chi tiết chứng từ với Drill – through và Drill – down (đào sâu, thấu suốt dữ liệu); công cụ hữu ích trong việc kiểm tra số liệu.

Nhà quản lý dễ dàng tự tạo báo cáo bất cứ lúc nào, không cần chờ đợi từ phòng kế toán hay nhân viên kế toán quản trị gởi báo cáo.

Bao-cao-dong-AccNetBis.jpg
 

Số lượt người xem: 6551
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

NavigationTermId

FriendlyURL

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Thứ tự hiển thị

LacVietFriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by