Giải pháp AccNetC For BI
Thứ 5, Ngày 08/01/2015, 14:00
Quản lý mua hàng
08/01/2015

​QUẢN LÝ MUA HÀNG

 • Ghi nhận các nghiệp vụ về mua hàng hóa hay mua dịch vụ, thanh toán cho người bán, xử lý hàng mua trả lại, giảm giá, cấn trừ công nợ hóa đơn,… báo cáo phân tích về công nợ phải trả, tình hình mua hàng, thuế GTGT đầu vào.
 • Lập sổ chi tiết công nợ phải trả và bảng cân đối công nợ phải trả theo tiền hạch toán và nguyên tệ gốc.
 • Lựa chọn phương pháp theo dõi công nợ theo từng tài khoản công nợ: Chi tiết hóa đơn hay tổng hợp đối tượng.
 • Theo dõi công nợ chi tiết theo từng hóa đơn, hợp đồng, công trình, đề án,…
 • Tính tuổi nợ phải trả với số ngày trong chu kỳ linh hoạt.
 • Tự động phân bổ chi phí mua hàng vào giá vốn hàng mua theo tỷ lệ số lượng hoặc giá trị.
 • Quản lý danh mục dịch vụ và in báo cáo mua dịch vụ.
 • Tính và tự động lập các bảng kê Thuế GTGT đầu vào.
 • Bảng kê Thuế nhập khẩu và theo dõi Thuế GTGT hàng nhập khẩu.
 • Hiển thị số dư công nợ phải trả ngay trong màn hình nhập liệu thanh toán nhà cung cấp.
 • Mua hàng thu tiền ngay: Cho phép chi tiền và in phiếu chi ngay trong màn hình nhập kho.
 • Mua hàng không thông qua Kho.​

3.Muahang.JPG

Page View:   Lượt người xem:   5613
Share:Chia sẻ:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

NavigationTermId

FriendlyURL

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Thứ tự hiển thị

MetaKeywords

MetaDescription

LacVietFriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
 • 24-7
 • agu
 • AlliED
 • APL
 • ASC
 • Bayer
 • Bel
 • CEP
 • Cfe-Trung-nguyen
 • CIC8
 • Citi-Bank
 • Con-Co
 • Co-Tec
 • Dai-Dong-Tien
 • dai-hoc-mo
 • dat-viet
 • Dau-nhot-Vi-lu-be
 • DigiPro
 • ECO-pharmar
 • FiNex
 • Golf-Long-Thanh
 • Grant-Thornton
 • Grobest
 • GSK
 • habubank
 • hoanvu
 • ICIC
 • ICTI HCM
 • Incombank
 • Jabil
 • Kanaan
 • Keppel-land
 • KMID
 • Giải pháp erp cho vĩnh tường
 • PV Drilling
 • Long thành
 • Lotus Steel
 • mbbank
 • MDK