Giải pháp AccNetC For BI
Thứ 5, Ngày 08/01/2015, 11:00
Quản lý tiền
08/01/2015

QUẢN LÝ TIỀN

 • Quản lý các dữ liệu phát sinh liên quan đến thu và chi tiền trong doanh nghiệp. Bao gồm tiền gởi ngân hàng và tiền mặt tại quỹ, tiền hạch toán hay các loại nguyên tệ khác. Lập dự toán ngân sách, theo dõi biến động của lưu chuyển tiền tệ.
 • Quản lý chặt chẽ các phát sinh thu, chi, tồn quỹ chi tiết đến từng tài khoản tiền gởi ngân hàng và tiền mặt tại quỹ.
 • Quản lý tiền quỹ bằng tiền hạch toán và nguyên tệ gốc.
 • Tự động tính toán và lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Báo cáo tập hợp phát sinh thu chi theo từng phương thức thu chi.
 • Hiển thị số dư tức thời tồn quỹ khi nhập liệu.
 • Công cụ lập dự toán ngân sách cho việc thu chi tiền, in báo cáo so sánh giữa số thực tế với số kế hoạch theo từng tháng, từng quý.
 • Cung cấp đầy đủ các mẫu chứng từ thu, chi và các sổ chi tiết như sổ nhật ký, sổ quỹ.
 • In báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo mẫu (trực tiếp & gián tiếp) và theo lý do thu chi đặc thù của doanh nghiệp.​


QuanlytienAccNetCforBI.JPG

Page View:   Lượt người xem:   5597
Share:Chia sẻ:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

NavigationTermId

FriendlyURL

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Thứ tự hiển thị

MetaKeywords

MetaDescription

LacVietFriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
 • 24-7
 • agu
 • AlliED
 • APL
 • ASC
 • Bayer
 • Bel
 • CEP
 • Cfe-Trung-nguyen
 • CIC8
 • Citi-Bank
 • Con-Co
 • Co-Tec
 • Dai-Dong-Tien
 • dai-hoc-mo
 • dat-viet
 • Dau-nhot-Vi-lu-be
 • DigiPro
 • ECO-pharmar
 • FiNex
 • Golf-Long-Thanh
 • Grant-Thornton
 • Grobest
 • GSK
 • habubank
 • hoanvu
 • ICIC
 • ICTI HCM
 • Incombank
 • Jabil
 • Kanaan
 • Keppel-land
 • KMID
 • Giải pháp erp cho vĩnh tường
 • PV Drilling
 • Long thành
 • Lotus Steel
 • mbbank
 • MDK