Hạ tầng đám mây
Thứ 6, Ngày 09/01/2015, 14:00
Đảm bảo dịch vụ
09/01/2015

Đảm bảo dịch vụ

  • Dự phòng đảm bảo hệ thống điện, lạnh ổn định 7/24
  • Hệ thống dự phòng, sao lưu
  • Cảnh báo từ xa.
  • Bảo hành chủ động (Predictive).
  • Điểu khiển bằng phần mềm
  • Đảm bảo mọi phần mềm/ dịch vụ khách hàng yêu cầu hoạt động suôn sẻ 7x24.
Số lượt người xem: 4814
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

NavigationTermId

FriendlyURL

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Thứ tự hiển thị

LacVietFriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by