giai-phap-erp-AX.png MICROSOFT DYNAMICS AX

Giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) cho người dùng biết trước và nắm bắt thay đổi để đẩy mạnh việc kinh doanh.

Xem chi tiết giải pháp:

 

 

Microsoft-dynamics-CRM.jpg MICROSOFT DYNAMICS CRM

Kết hợp các ứng dụng quen thuộc của Microsoft Office với ứng dụng CRM mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả marketing, tăng doanh số, và làm tốt hơn các tương tác dịch vụ khách hàng.

Xem chi tiết giải pháp: