Microsoft Dynamics CRM
Thứ 6, Ngày 09/01/2015, 14:00
Tư vấn triển khai
09/01/2015
Tư vấn triển khai

Tư vấn triển khai

Phương pháp triển khai
Chúng tôi đảm bảo triển khai dự án thành công đến khách hàng theo phương pháp triển khai Microsoft Dynamics SureStep. Phương pháp triển khai Microsoft Dynamics Sure Step cung cấp các hướng dẫn và cách thức triển khai được tổ chức phù hợp với nhiều loại triển khai dự án Microsoft Dynamics. Nó cung cấp đầy đủ các biểu mẫu và hướng dẫn theo thực hành tốt nhất.
 
Phương pháp gồm 5 bước trong quá trình triển khai dự án:
 • Phân tích
 • Thiết kế
 • Phát triển
 • Triển khai
 • Hỗ trợ
 tien-trinh-trien-khai.png
Figure 1 – Sure Step phases
 
Với dự án này, việc triển khai sẽ bắt đầu với phân tích xác định chi tiết các yêu cầu của khách hàng. Sau khi giai đoạn Phân tích đã hoàn thành, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện phân tích và phát triển, cấu hình hệ thống để đáp ứng yêu cầu. Sau khi hoàn thành giai đoạn Thiết kế và Phát triển, chúng ta sẽ triển khai đến các bộ phận sử dụng, hướng dẫn sử dụng và chạy thử nghiệm toàn bộ hệ thống. Sau khi hoàn thành giai đoạn triển khai và chạy thử nghiệm hệ thống, hệ thống sẽ chính thức đưa vào vận hành thực tế. Trong quá trình triển khai, các thành viên hoàn toàn tuân thủ phương pháp triển khai Sure Step, đảm báo các giai đoạn được thực hiện đúng và thực hiện dự án đúng thời gian đã đề ra trong ngân sách đề xuất.
 
Tài liệu chuyển giao chính:
 • Kế hoạch dự án
 • Tài liệu hướng dẫn
 • Tài liệu yêu cầu kinh doanh
 • Tài liệu phân tích GAP
 • Tài liệu thiết kế giải pháp
 • Báo cáo tiến độ dự án hằng tuần
 • Tài liệu theo dõi các vấn đề phát sinh
 • Hướng dẫn người dùng cuối
 • Kịch bản kiểm tra

Quản lý dự án

 • Quản lý các vấn đề phát sinh
  • Các vấn đề phát sinh sẽ được ghi nhận vào tài liệu Các vấn đề tồn đọng.
  • Tài liệu mô tả các công việc cần thực hiện, người thực hiện và thời gian hoàn thành
 • Quản lý thay đổi
  • Ghi nhận những quyết định thay đổi ảnh hưởng đến dự án
 • Báo cáo hằng tuần:
  • Các công việc đã hoàn thành trong tuần
  • Các công việc cần làm cho tuần tiếp theo
  • Các vấn đề phát sinh
  • Các rủi ro tiềm ẩn

Các yếu tố thành công dự án

 • Quản lý tốt mục tiêu, phạm vi và thời gian triển khai dự án
 • Quy trình nghiệp vụ và dữ liệu được Khách hàng chuẩn bị chính xác, đầy đủ
 • Nhân viên tư vấn hiểu rõ yêu cầu nghiệp vụ
 • Teamwork – Các thành viên dự án phối hợp tốt cùng hướng đến mục tiêu chung dự án
Số lượt người xem: 5049
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

NavigationTermId

FriendlyURL

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Thứ tự hiển thị

LacVietFriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by