Quản lý Thư viện Vebrary
Thứ 5, Ngày 08/01/2015, 11:00
Biên mục tài liệu
08/01/2015
Biên mục là quá trình tập hợp các thông tin về tài liệu như nhan đề, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, tóm tắt... nhằm cung cấp một cách đầy đủ nhất các thông tin trên đến độc giả.

BIÊN MỤC TÀI LIỆU

Biên mục là quá trình tập hợp các thông tin về tài liệu như nhan đề, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, tóm tắt... nhằm cung cấp một cách đầy đủ nhất các thông tin trên đến độc giả.

 

- Hỗ trợ đa ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Ý, Nhật, Trung... trên nền tảng Unicode TCVN 6909.

- Công cụ tra cứu liên thư viện Z39.50 mạnh mẽ, hỗ trợ cập nhật nhanh chóng biểu ghi thư mục tài liệu từ các thư viện lớn, uy tín trong nước và trên thế giới như Thư viện Quốc gia Việt Nam, Trung tâm Học liệu Đại học Đà Nẵng, Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, Thư viện Quốc gia Canada…

- Hỗ trợ phân phối nhanh chóng tài liệu về các phòng ban trong thư viện. Đặc biệt, hỗ trợ phân phối tài liệu về các thư viện chi nhánh trong cùng một hệ thống thư viện.

- Hỗ trợ biên mục tài liệu hàng loạt từ các dữ liệu bên ngoài như tập tin Excel, tập tin ISO…

- Hỗ trợ các khung phân loại được sử dụng phổ biến trên thế giới và Việt Nam như khung phân loại thập phân DDC, khung phân loại LC, khung phân loại ngành Y NLM…

- Hỗ trợ tạo lập nhiều khung biên mục cho các loại hình tài liệu khác nhau dựa trên khổ mẫu biên mục đọc máy MARC 21 như: khung biên mục cho đĩa nhạc, khung biên mục cho bản đồ, khung biên mục cho ấn phẩm định kỳ…

- Hỗ trợ hiển thị kết quả tìm kiếm biên mục theo quy tắc biên mục Quốc tế (ISBD), quy tắc biên mục Anh – Mỹ (AACR2).

bienmuc.jpg

- Hỗ trợ tự động mã hoá tên tài liệu và tên tác giả theo bộ mã hoá Cutter.

- Hỗ trợ quản lý chặt chẽ nội dung và số lượng tài liệu thông qua truy xuất các báo cáo như:

+ In nhãn gáy tài liệu,
+ In mã vạch tài liệu,
+ Thư mục chuyên đề,
+ Phích mục lục,
+ Sổ đăng ký cá biệt,
+ Sổ đăng ký tổng quát,
+ Nhan đề và số lượng tài liệu,                                                                 
+ Thống kê số lượng đầu sách trong thư viện…​

Page View:   Lượt người xem:   17344
Share:Chia sẻ:

SẢN PHẨM KHÁC

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
 • 24-7
 • agu
 • AlliED
 • APL
 • ASC
 • Bayer
 • Bel
 • CEP
 • Cfe-Trung-nguyen
 • CIC8
 • Citi-Bank
 • Con-Co
 • Co-Tec
 • Dai-Dong-Tien
 • dai-hoc-mo
 • dat-viet
 • Dau-nhot-Vi-lu-be
 • DigiPro
 • ECO-pharmar
 • FiNex
 • Golf-Long-Thanh
 • Grant-Thornton
 • Grobest
 • GSK
 • habubank
 • hoanvu
 • ICIC
 • ICTI HCM
 • Incombank
 • Jabil
 • Kanaan
 • Keppel-land
 • KMID
 • Giải pháp erp cho vĩnh tường
 • PV Drilling
 • Long thành
 • Lotus Steel
 • mbbank
 • MDK