Quản lý Thư viện Vebrary
Thứ 4, Ngày 07/01/2015, 18:00
Bổ sung tài liệu
07/01/2015
Phân hệ bổ sung tài liệu giúp tự động hoá hoàn toàn công tác bổ sung tài liệu. Từ công tác tập hợp lên danh mục tại liệu, lên đơn hàng gửi đến nhà cung cấp, theo dõi hiện trạng thực hiện đơn hàng và nhận tài liệu, kiểm tra số lượng và chất lượng của đơn hàng.

BỔ SUNG TÀI LIỆU

Phân hệ bổ sung tài liệu giúp tự động hoá hoàn toàn công tác bổ sung tài liệu: Từ công tác tập hợp lên danh mục tài liệu, lên đơn hàng gửi đến nhà cung cấp, theo dõi hiện trạng thực hiện đơn hàng và nhận tài liệu, kiểm tra số lượng và chất lượng của đơn hàng.

Quy trình nghiệp vụ bổ sung tài liệu trong thư viện

 • Thư viện có nhu cầu bổ sung tài liệu theo định kỳ hoặc đột xuất, bộ phận chuyên trách sẽ lập kế hoạch bổ sung: Tài liệu cần bổ sung, nguồn bổ sung, quỹ sử dụng cho bổ sung,…
 • Kế hoạch bổ sung được trình duyệt.
 • Kế hoạch bổ sung được thông qua, thư viện tiến hành bổ sung tài liệu theo kế hoạch.
 • Tài liệu bổ sung được tập trung về thư viện, phân phối vào các kho, thống kê và báo cáo tình hình bổ sung, tài chính chi phí cho từng đợt bổ sung.

​Quy trình nghiệp vụ bổ sung tài liệu của Lạc Việt Vebrary​

 • Quản lý các loại danh mục: Phân hệ Bổ sung của Lạc Việt Vebrary cho phép thư viện quản lý các đối tượng liên quan tới công tác bổ sung tài liệu như danh mục các quỹ bổ sung, danh sách các nhà cung cấp tài liệu, các loại tiền tệ và tỷ giá…giúp thư viện quản lý chặt chẽ và chủ động trong công tác bổ sung tài liệu.
 • bosung.jpg


 • Thiết lập và quản lý đơn đặt hàng:

             - Thiết lập đơn đặt hàng (ĐĐH).

           - Theo dõi, xử lý ĐĐH: Hệ thống cho phép thư viện theo dõi chặt chẽ tình trạng các đơn hàng đã tạo nhằm quản lý việc bổ sung đạt hiệu quả.

 • Hóa đơn mua hàng: Hệ thống hỗ trợ quản lý việc sử dụng các nguồn quỹ bổ sung, thanh toán đơn hàng thông qua các hóa đơn mua hàng.

 • Thống kê, in báo cáo:

  - Hệ thống cho phép thư viện thực hiện việc thống kê, báo cáo tình hình bổ sung tài liệu, sử dụng các nguồn quỹ bổ sung nhanh chóng, chính xác.

  - Hỗ trợ danh sách các báo cáo có sẵn theo chuẩn nghiệp vụ thư viện như: Mẫu sổ tổng quát, mẫu sổ đăng ký cá biệt, thống kê danh sách tài liệu thư viện theo loại hình, vị trí lưu trữ, ngôn ngữ,…

  - Hệ thống cung cấp công cụ cho phép thư viện tự thiết kế mẫu báo cáo riêng phù hợp với đặc thù riêng của thư viện. Cho phép cập nhật, chỉnh sửa hay xóa đi mẫu báo cáo trong hệ thống nhanh chóng, dễ dàng.

  - Hỗ trợ việc in ra các báo cáo về tài liệu, tình hình bổ sung, chi phí bổ sung,…phục vụ công tác quản lý, báo cáo tài chính trong thư viện.
   
 • Nhật ký hệ thống:

  - Hệ thống tự động ghi nhận các thao tác người dùng trên hệ thống, bao gồm thông tin về người dùng, thao tác, thời gian, kết quả cho phép xem nhật ký hệ thống, xuất file lưu trữ hoặc xóa nhật ký.

  - Việc theo dõi nhật ký hệ thống giúp thư viện quản lý chặt chẽ sự vận hành trong toàn bộ hệ thống và có những can thiệp kịp thời khi có dấu hiệu truy cập trái phép gây nguy hại cho hệ thống đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

Page View:   Lượt người xem:   8011
Share:Chia sẻ:

SẢN PHẨM KHÁC

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
 • 24-7
 • agu
 • AlliED
 • APL
 • ASC
 • Bayer
 • Bel
 • CEP
 • Cfe-Trung-nguyen
 • CIC8
 • Citi-Bank
 • Con-Co
 • Co-Tec
 • Dai-Dong-Tien
 • dai-hoc-mo
 • dat-viet
 • Dau-nhot-Vi-lu-be
 • DigiPro
 • ECO-pharmar
 • FiNex
 • Golf-Long-Thanh
 • Grant-Thornton
 • Grobest
 • GSK
 • habubank
 • hoanvu
 • ICIC
 • ICTI HCM
 • Incombank
 • Jabil
 • Kanaan
 • Keppel-land
 • KMID
 • Giải pháp erp cho vĩnh tường
 • PV Drilling
 • Long thành
 • Lotus Steel
 • mbbank
 • MDK