Quản lý Thư viện Vebrary
Thứ 5, Ngày 29/01/2015, 15:00
Quản lý bài trích
29/01/2015
Trong thư viện, bài trích là một dạng tài liệu đặc biệt được trích từ các loại hình tài liệu như sách, báo, tạp chí... Số lượng biểu ghi bài trích trong cơ sở dữ liệu thư viện thường rất lớn, có thể lên đến hàng triệu biểu ghi. Do đó, việc quản lý bài trích và tổ chức phục vụ bài trích cho người dùng tin thư viện vô cùng phức tạp. Phân hệ Quản lý bài trích hỗ trợ đắc lực cho cán bộ thư viện quản lý nguồn tài nguyên đặc thù này, cũng như tổ chức cho người dùng tin khai thác dữ liệu bài trích của thư viện.

QUẢN LÝ BÀI TRÍCH

Trong thư viện, bài trích là một dạng tài liệu đặc biệt được trích từ các loại hình tài liệu như: sách, báo, tạp chí... Số lượng biểu ghi bài trích trong cơ sở dữ liệu thư viện thường rất lớn, có thể lên đến hàng triệu biểu ghi. Do đó, việc quản lý bài trích và tổ chức phục vụ bài trích cho người dùng tin thư viện vô cùng phức tạp. Phân hệ Quản lý bài trích​ hỗ trợ đắc lực cho cán bộ thư viện quản lý nguồn tài nguyên đặc thù này, cũng như tổ chức cho người dùng tin khai thác dữ liệu bài trích của thư viện.

V5baitrich.jpg

​​Những ưu điểm nổi bật:

 • ​Hỗ trợ cán bộ thư viện dễ dàng quản lý hàng triệu biểu ghi bài trích với phân hệ độc lập.
 • Hỗ trợ cập nhật nguồn trích (báo, tạp chí...) sẵn có từ phân hệ Ấn phẩm định kỳ.
 • Hỗ trợ biên mục bài trích theo khổ mẫu biên mục đọc máy MARC 21.
 • Hỗ trợ hiển thị thông tin bài trích theo quy tắc biên mục Quốc tế (ISBD), quy tắc biên mục Anh - Mỹ (AACR2).
 • Hỗ trợ tìm kiếm bài trích theo nhiều tiêu chí khác nhau như nhan đề, tác giả, tên nguồn trích, từ khoá, chủ đề...
 • Hỗ trợ cập nhật hình ảnh nguồn trích, tạo điểm truy cập thông tin bài trích từ hình ảnh nguồn trích cho cán bộ thư viện và người dùng tin.
 • Hỗ trợ truy xuất các báo cáo thư mục bài trích phục vụ nhu cầu quản lý của cán bộ thư viện và nhu cầu thông tin của người dùng tin thư viện như: Báo cáo Thống kê số lượng bài trích trong cùng một nguồn trích, báo cáo Thư mục bài trích trong cùng một chuyên đề.
Page View:   Lượt người xem:   5237
Share:Chia sẻ:

SẢN PHẨM KHÁC

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
 • 24-7
 • agu
 • AlliED
 • APL
 • ASC
 • Bayer
 • Bel
 • CEP
 • Cfe-Trung-nguyen
 • CIC8
 • Citi-Bank
 • Con-Co
 • Co-Tec
 • Dai-Dong-Tien
 • dai-hoc-mo
 • dat-viet
 • Dau-nhot-Vi-lu-be
 • DigiPro
 • ECO-pharmar
 • FiNex
 • Golf-Long-Thanh
 • Grant-Thornton
 • Grobest
 • GSK
 • habubank
 • hoanvu
 • ICIC
 • ICTI HCM
 • Incombank
 • Jabil
 • Kanaan
 • Keppel-land
 • KMID
 • Giải pháp erp cho vĩnh tường
 • PV Drilling
 • Long thành
 • Lotus Steel
 • mbbank
 • MDK