Quản lý Thư viện Vebrary
Thứ 5, Ngày 29/01/2015, 15:00
Quản lý báo cáo
29/01/2015
Công tác thống kê, báo cáo giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của thư viện. Thông qua kết quả thống kê thư viện nắm rõ hiện trạng vốn tài liệu, bạn đọc, hoạt động phục vụ thông tin đây là cơ sở để báo cáo cấp chủ quản đồng thời giúp thư viện lập các kế hoạch phù hợp để phát triển thư viện.

QUẢN LÝ BÁO CÁO

Công tác thống kê, báo cáo giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của thư viện. Thông qua kết quả thống kê thư viện nắm rõ hiện trạng vốn tài liệu, bạn đọc, hoạt động phục vụ thông tin đây là cơ sở để báo cáo cấp chủ quản đồng thời giúp thư viện lập các kế hoạch phù hợp để phát triển thư viện.

  • ​Công tác thống kê, báo cáo trong thư viện được Lạc Việt Vebrary​ thực hiện một cách linh hoạt, nhanh chóng và bảo đảm tính chính xác cao.
  • Hệ thống cung cấp​ bộ công cụ cho phép thư viện tự thiết kế các mẫu báo cáo phù hợp với yêu cầu đặc trưng của thư viện. Cho phép người dùng dễ dàng thiết kế mới, chỉnh sửa các mẫu báo cáo.
  • Hệ thống cung cấp sẵn sàng danh mục báo cáo chuẩn nghiệp vụ thư viện – thông tin về tất cả các hoạt động: Quản trị hệ thống, bổ sung tài liệu, xử lý kỹ thuật tài liệu, hoạt động lưu thông trong thư viện,... cho phép thư viện sử dụng dễ dàng trong công tác nghiệp vụ.
  • Hệ thống tự động kết nối vào cơ sở dữ liệu của hệ thống truy xuất dữ liệu giúp cho hệ thống báo cáo trở nên đa dạng, tiện lợi hơn bao giờ hết. Kết quả thống kê được truy xuất theo nhiều định dạng phong phú.
  • Hệ thống cho phép in các báo cáo, thống kê phục vụ quá trình báo cáo tổng kết của các thư viện.
Số lượt người xem: 5146

SẢN PHẨM KHÁC