Quản lý Thư viện Vebrary
Thứ 5, Ngày 29/01/2015, 15:00
Quản trị hệ thống
29/01/2015
Phân hệ quản trị hệ thống của Lạc Việt Vebrary hỗ trợ đắc lực người quản trị phần mềm của thư viện quản lý thông tin người dùng cũng như cấu hình thông tin hệ thống tổ chức trong thư viện.

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Phân hệ quản trị hệ thống của Lạc Việt Vebrary​ hỗ trợ đắc lực người quản trị phần mềm của thư viện quản lý thông tin người dùng cũng như cấu hình thông tin hệ thống tổ chức trong thư viện.

Quản lý người dùng hệ thống​
Vebrarysystem.jpg
Cho phép quản lý danh sách người dùng hệ thống, việc thêm mới, cập nhật, xóa người dùng trong hệ thống nhanh chóng, dễ dàng.
 • Cho phép phân quyền người dùng, nhóm người dùng theo chức năng người dùng trên hệ thống, đây là cơ sở của việc phân quyền truy cập thao tác của từng cá nhân, nhóm người dùng theo nhiệm vụ, chức năng riêng, nhằm đảm bảo an toàn hệ thống, dữ liệu.

Theo dõi hoạt động của hệ thống:

 • Lạc Việt Vebrary tự động theo dõi các thao tác của bất kể người dùng nào trên các phân hệ nhằm tạo điều kiện cho việc quản lý các hoạt động/thao tác trên hệ thống và kiểm soát những truy cập bất hợp pháp / không được phép vào hệ thống quản lý lưu trữ của thư viện.

Quản lý cấu hình hệ thống: Cho phép cấu hình các thông tin, chính sách hoạt động, lưu thông trong toàn hệ thống như:

 • Quản lý các thông tin chung của thư viện.
 • Xác lập chỉ mục Z39.50 cũng như các thuộc tính tìm kiếm, rất linh hoạt, hệ thống còn cho phép định dạng cách hiển thị biểu ghi đầy đủ và biểu ghi tóm tắt cho truy cập trực tuyến OPAC.
 • Vị trí lưu trữ và các chính sách cho vị trí lưu trữ: có thể thiết lập các chi nhánh và vị trí lưu trữ các kho của chi nhánh một thư viện cũng như thiết lập các chính sách cho vị trí lưu trữ hay chi nhánh của một thư viện rất riêng biệt.
 • Hệ thống còn cho phép thiết lập kiểu dịch vụ.
 • Hệ thống cho phép thiết lập các định nghĩa tạo ra các liên kết tìm kiếm đến các CSDL Z39.50 khác phục vụ tìm kiếm để tận dụng các CSDL nhập liệu, bổ sung biên mục cũng như sẵn sàng phục vụ độc giả mượn liên thư viện.
Page View:   Lượt người xem:   5997
Share:Chia sẻ:

SẢN PHẨM KHÁC

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
 • 24-7
 • agu
 • AlliED
 • APL
 • ASC
 • Bayer
 • Bel
 • CEP
 • Cfe-Trung-nguyen
 • CIC8
 • Citi-Bank
 • Con-Co
 • Co-Tec
 • Dai-Dong-Tien
 • dai-hoc-mo
 • dat-viet
 • Dau-nhot-Vi-lu-be
 • DigiPro
 • ECO-pharmar
 • FiNex
 • Golf-Long-Thanh
 • Grant-Thornton
 • Grobest
 • GSK
 • habubank
 • hoanvu
 • ICIC
 • ICTI HCM
 • Incombank
 • Jabil
 • Kanaan
 • Keppel-land
 • KMID
 • Giải pháp erp cho vĩnh tường
 • PV Drilling
 • Long thành
 • Lotus Steel
 • mbbank
 • MDK