Quản lý Thư viện Vebrary
Thứ 6, Ngày 09/01/2015, 14:00
Tư vấn triển khai
09/01/2015
Tư vấn triển khai
     Khảo sát chi tiết yêu cầu quản lý – Tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ
 • Tư vấn ứng dụng của Lạc Việt sẽ đến khảo sát chi tiết yêu cầu của khách hàng, ghi nhận mong muốn cụ thể về thông tin đầu vào, cách xử lý tính toán, thông tin đầu ra của từng thành phần. Dựa trên tài liệu này, các chuyên viên tư vấn ứng dụng sẽ xây dựng các thông số thiết lập ban đầu trong phần mềm để vận hành hệ thống cho phù hợp. Nếu thông tin yêu cầu là thực sự cần thiết mà phần mềm chưa đáp ứng được, chúng tôi sẽ mô tả giải pháp bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp bằng tài liệu đặc tả.
     Thiết lập cấu hình hệ thống – Tài liệu thiết lập thông số hệ thống
 • Phần mềm được thiết kế linh hoạt để đáp ứng được nhiều loại hình, quy mô thư viện khác nhau. Các thiết lập thông số hệ thống giúp tuỳ biến phần mềm tuỳ thuộc vào yêu cầu dữ liệu và cách thức quản lý của từng thư viện, ban ngành.
     Kịch bản kiểm tra sự phù hợp yêu cầu của khách hàng và sản phẩm
 • Để đảm bảo phần mềm đáp ứng đủ, đúng các yêu cầu nghiệp vụ và qui trình tương lai phù hợp với hoạt động của Thư viện, tư vấn ứng dụng sẽ cùng với nhóm người dùng chính của Thư viện xây dựng nên kịch bản kiểm tra sản phẩm. Kịch bản này bao gồm những số liệu, những tài liệu cụ thể của Quý Thư viện.
     Chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ
 • Lạc Việt đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và huấn luyện sử dụng nhằm mục đích chuyển giao công tác quản trị và các quy trình vận hành hệ thống phần mềm quản lý đào tạo cho các nhân viên vận hành.
 • Lạc Việt đáp ứng yêu cầu đào tạo của chủ đầu tư, các lớp đào tạo sẽ bao gồm:
  • Bổ sung kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản, tối thiểu từ 1 - 2 ngày, nhưng không quá 5 ngày.
  • Quản trị hệ thống, từ 2 – 3 ngày, nhưng không quá 7 ngày.
  • Sử dụng các phân hệ phần mềm quản lý đào tạo, từ 4 – 5 ngày, nhưng không quá 10 ngày.
  • Công tác đào tạo sẽ bao gồm cả lý thuyết và thực hành trực tiếp trên máy. 
 • Lạc Việt đáp ứng yêu cầu đào tạo bổ sung nhắc lại: nhằm đảm bảo người dùng sẽ sử dụng tốt phần mềm được cung cấp, chương trình đào tạo nhắc lại cho người dùng trong việc sử dụng các phân hệ phần mềm sẽ được thực hiện sau mỗi 3 tháng trong thời gian bảo hành, và được tiến hành trong 1 ngày. Chương trình đào tạo bổ sung sẽ được thực hiện cùng với thời điểm kiểm tra định kỳ bảo trì hệ thống, được thực hiện tại địa điểm đặt máy chủ.
     Kế hoạch triển khai thực hiện
 • Khảo sát  hiện trạng và xây dựng giải pháp khả thi chi tiết.
 • Ký kết hợp đồng.
 • Triển khai hệ thống mạng và hạ tầng thông tin (nếu có).
 • Cài đặt phần mềm.
 • Hướng dẫn sử dụng.
 • Kiểm tra vận hành hệ thống phần mềm.
 • Nghiệm thu.
 • Bảo hành, bảo trì và các dịch vụ hậu mãi.
Số lượt người xem: 5245

SẢN PHẨM KHÁC