Giải pháp SureERP
Thứ 6, Ngày 09/01/2015, 17:00
Dịch vụ
09/01/2015

Dịch vụ của chúng tôi thực hiện bao gồm các mảng trong công nghệ thông tin như:

Tư vấn hoạch định & xây dựng chiến lược công nghệ thông tin: Hoạch định lộ trình đầu tư hệ thống Công Nghệ Thông tin một cách hợp lý, phù hợp với chiến lược ngắn hạn/dài hạn của công ty nhằm đảm bảo ngân sách sử dụng hiệu quả, tiết kiệm và một hệ thống công nghệ thông tin luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cần có để phục vụ trong toàn công ty tạo ra những cải tiến năng suất vượt bậc.
Tư vấn thiết kế hạ tầng công nghệ thông tin: với đội ngũ triển khai hệ thống hạ tầng chuyên nghiệp LẠC VIỆT đã từng thi công các hệ thống trên 2000 mạng và toà nhà hiện đại, năng lực của đội ngũ chuyên viên tại LẠC VIỆT luôn đảm bảo có “chất và tận tâm” luôn đưa ra các giải pháp thiết kế hiện đại, chuyên nghiệp, giá cả hợp lý, tiết kiệm cho doanh nghiệp.
Tư vấn lựa chọn giải pháp ERP và tái cấu trúc/cải tiến quy trình quản trị doanh nghiệp dựa trên mục tiêu chiến lược kinh doanh ngắn hạn/dài hạn của doanh nghiệp.
Tư vấn, giám sát triển khai dự án ERP tại doanh nghiệp theo phương pháp quản trị dự án chuyên nghiệp và là cầu nối đảm bảo sự hài hòa, giải quyết xung đột giữa hai bên: khách hàng và nhà cung cấp sao cho đảm bảo hệ thống triển khai đúng hạn, đúng chất lượng, đúng ngân sách và hao phí nguồn lực đã hoạch định.
Tư vấn bảo trì và nâng cấp hệ thống ERP nhằm cải tiến, tối ưu hóa các quy trình kinh doanh, quy trình quản trị trên cơ sở đảm bảo tính kế thừa và tính toàn vẹn dữ liệu nhằm tạo tính liên tục hệ thống, từ đó hỗ trợ công tác điều hành được xuyên suốt
Tư vấn mở rộng & tích hợp các hệ thống riêng lẻ tại doanh nghiệp: tư vấn giải pháp tích hợp các ứng dụng/hệ thống đang chạy độc lập tại doanh nghiệp dựa trên việc tối ưu hóa quy trình, tổng hợp phân tích số liệu trên cấp độ toàn doanh nghiệp từ các hệ thống riêng lẻ sao cho đảm bảo sử dụng hiệu quả các công cụ đó từ cấp độ bộ phận đến công ty.
Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị “trí khôn doanh nghiệp” thông qua hệ thống chỉ tiêu phân tích tình hình thực hiện, so sánh cùng kỳ với quá khứ và dự báo kết quả các chỉ số (Baland scorecard - BSC) thể hiện “nội lực của doanh nghiệp” trên tất cả các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp: Kinh doanh- Tài Chính-Nguồn lực- Sản xuất ...​
 
Số lượt người xem: 5315
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

NavigationTermId

FriendlyURL

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Thứ tự hiển thị

LacVietFriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by