Giải pháp SureHCS
Thứ 6, Ngày 09/01/2015, 17:00
Đào tạo
09/01/2015

Cung cấp dịch vụ hướng dẫn sử dụng đầy đủ, tận tâm, nhiệt tình cho khách hàng

Công tác đào tào nhằm giúp cho các chuyên viên vận hành và khai thác tốt hệ thống. Do vậy phương pháp đào tạo cũng là một khâu quan trọng trong quá trình triển khai và chuyển giao công nghệ.
Mục tiêu đề ra là trong thời gian ngắn nhất các cán bộ tiếp nhận có khả năng vận hành, phán đoán và khắc phục sự cố kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về mặt thông tin, khai thác dữ liệu trong thời gian chờ đợi nhà cung cấp hệ thống đưa ra hướng giải quyết và khắc phục triệt để sự cố.
Cán bộ thành viên tham gia khóa đào tạo sẽ là các cán bộ đầu ngành, trưởng bộ phận nhân sự tại công ty và các đơn vị thành viên, các chuyên viên tham gia vào việc cập nhật thông tin, dữ liệu vận hành khai thác hệ thống HCS.
Thành viên tham gia các khóa đào tạo sẽ được phân chia theo từng cấp độ vận hành và đào tạo theo từng khóa với các nội dung cơ bản chính yếu:
 • Mục đích, chức năng theo từng phân hệ của hệ thống HCS. Các ứng dụng nghiệp vụ cơ bản của bài toán hệ thống.
 • Sử dụng các tập tin văn bản dưới dạng trực tuyến, các file help online.
 • Hướng dẫn đọc và sử dụng tài liệu.
 • Hướng dẫn về quản trị hệ thống (OS, Database .. .).
Các phương thức bảo mật an toàn dữ liệu, sao chép và phục hồi dữ liệu. Phân tích và kiểm soát sự cố. Đề xuất hướng khắc phục nhanh.
Mục tiêu, giúp các chuyên viên có được các kỹ năng vận hành hệ thống trước khi áp dụng thử nghiệm bộ dữ liệu mẫu được sàn lọc từ các nghiệp vụ phát sinh của doanh nghiệp theo bài toán nghiệp vụ của hệ thống HCS.
Nâng cao chất lượng đào tạo và giúp các thành viên tham dự bàn bạc thảo luận và phân tích đầy đủ các yếu tố cấu thành, ưu khuyết của bài toán hệ thống.
Việc đào tạo, hướng dẫn sử dụng được chia theo nhiều cấp độ, tùy theo mức độ khai thác hệ thống HCS như đã nêu ở phần phương pháp đào tạo, chúng tôi đưa ra các cấp độ đào tạo cán bộ vận hành.
Mục tiêu của công tác đào tạo, nhằm đào tạo phân cấp và đào tạo cán bộ tiếp quản hệ thống, đạt được các mục tiêu đề ra của bài toán hệ thống, đặc biệt là đảm bảo khả năng vận hành hệ thống một cách uyển chuyển, không bị phụ thuộc quá nhiều vào nhà cung cấp giải pháp khi bắt tay vào vận hành và khai thác trong thực tế.
Đối với các cán bộ lãnh đạo về các mô hình tổ chức và quản lý thông tin trong hệ thống, độ phân tích và đánh giá thông tin, nội dung đào tạo chính bao gồm:
 • Các mô hình tổ chức thông tin trong hệ thống.
 • Các quy trình xử lý thông tin đã được dựng sẵn.
 • Khả năng xử lý mở rộng của hệ thống.
Các yếu tố cần và đủ để tổ chức đảm bảo thu thập đầy đủ thông tin phục vụ cho việc khai thác và phân tích số liệu.
Mục tiêu chính của việc đào tạo cấp cán bộ lãnh đạo vận hành hệ thống là nhằm giúp họ có hiểu biết về khả năng của hệ thống, quan trọng nhất là nắm được quy trình vận hành xử lý thông tin trong hệ thống từ đó có cái nhìn bao quát, đưa ra được các ý kiến tư vấn và hỗ trợ cho lãnh đạo cấp cao trong việc thực thi và điều hành doanh nghiệp thông qua mô hình HCS. Phân tích đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp thông qua công cụ hỗ trợ HCS.
Chủ động trong công tác điều hành, tổ chức cũng như kiểm tra cán bộ chuyên viên tại các phòng ban và đơn vị trực thuộc trong quá trình khai thác hệ thống.
Cán bộ sử dụng và khai thác hệ thống
Cán bộ sử dụng và khai thác hệ thống chủ yếu là các chuyên viên thao tác nhập dữ liệu chứng từ nghiệp vụ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Nội dung hướng dẫn đào tạo cán bộ ở cấp độ này sẽ dựa chính yếu vào tài liệu hướng dẫn các thao tác nhập liệu theo đúng quy trình nhập liệu chuẩn đã được xây dựng trong giai đoạn thử nghiệm hệ thống.
Các thao tác xử lý bộ danh điểm dùng chung trong hệ thống.
Thao tác nhập liệu tương ứng với các quy trình chuẩn.
Xác định các thông tin đầu vào chuẩn phục vụ cho cập nhật dữ liệu vào hệ thống đối với các nghiệp vụ phát sinh.
Phương thức xử lý khai thác các bảng biểu kết xuất thông tin đầu ra của hệ thống.
Phương thức theo dõi kiểm tra dữ liệu ở cấp độ quyền hạn cho phép, theo nhu cầu quản lý thông tin của doanh nghiệp.
Mục tiêu đạt được của cán bộ khai thác hệ thống là sử dụng thuần thục hệ thống, cách thu thập thông tin và xử lý thông tin đưa vào cơ sở dữ liệu, cách thức phát hiện và xử lý các sai sót dữ liệu trong quá trình vận hành hệ thống.
Chuyên viên quản trị hệ thống
Chuyên viên hệ thống bao gồm các cán bộ quản trị hệ thống đảm nhận trách nhiệm theo dõi hoạt động của hệ thống mạng, cơ sở dữ liệu chung của toàn hệ thống HCS. Nội dung đào tạo bao gồm:
 • Các mô hình tổ chức thông tin chung trong hệ thống.
 • Quy trình xử lý thông tin cho hệ thống đã được thiết kế.
 • Khả năng xử lý của hệ thống, hướng phát triển tương lai của hệ thống.
 • Các thủ tục biện pháp an toàn và an ninh dữ liệu như sao chép, phòng hờ, tạo người sử dụng, phân quyền khai thác hệ thống .. .
Mục tiêu đạt được của chuyên viên quản trị hệ thống là hỗ trợ công tác bảo trì bảo dưỡng, tham gia khắc phục và thông báo chính xác sự cố cho nhà cung cấp giải pháp có hướng giải quyết nhanh. Tham gia vào các công tác quản trị hệ thống, hỗ trợ cấp lãnh đạo bảo mật, bảo lưu thông tin.
 
Số lượt người xem: 5691
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

NavigationTermId

FriendlyURL

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Thứ tự hiển thị

LacVietFriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by