Giải pháp SureHCS
Thứ 6, Ngày 09/01/2015, 14:00
Tư vấn triển khai
09/01/2015
Tư vấn triển khai

TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Quy trình quản lý thống nhất, đáp ứng​ hiệu quả yêu cầu ​khách hàng theo ​tiêu chuẩn CMMI

Phương ph​áp luận triển khai các đề án công nghệ thông tin tại Lạc Việt được thống nhất theo trình tự các pha sau:​

tu-van-trien-khai.png 

Pha 1: Định Hướng (Envisioning)

 • Chuyên viên kinh doanh tư vấn cùng khách hàng làm rõ, thống nhất những yêu cầu và mong muốn của khách h​àng. Giúp khách hàng hiểu rõ những thách thức, rủi ro và lợi ích đạt được trong quá trình xây dựng hệ thống thông tin.
 • Đánh giá tính khả thi của đề án, nêu lên được lợi ích tài chính trước và sau khi triển khai hệ thống mới.

Pha 2: Hoạch định (Planning)

 • Hai bên phân tích chi tiết và mô tả các yêu cầu, nêu các điều kiện ràng buộc về nghiệp vụ và kỹ thuật trong bảng đặt tả yêu cầu và bảng lịch trình công việc kèm theo. 
 • Nhóm tư vấn triển khai nghiên cứu kỹ lưỡng yêu cầu, quy trình hiện tại, qua​ đó đề xuất quy trình tương lai khi sử dụng hệ thống mới. 
 • Phân tích điểm khác biệt giữa quy trình doanh nghiệp đang thực hiện với hệ thống mới sau khi triển khai; mô tả chi tiết những lợi ích hệ thống mới mang lại cho h​oạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Thành lập nhóm đề án chung. Xây dựng chính sách quản lý đề án, kênh truyền thông, phương pháp luận triển khai đề án.

Pha 3: Phát triển (Developing)

 • Quy trình với hệ thống mới được nhóm đề án xây dựng, cài đặt thử nghiệm. 
 • Cấu hình hệ thống. 
 • Viết tài liệu cấu hình hệ thống, tài liệu hướng dẫn sử dụng. 
 • Xây các kịch bản nghiệp vụ, các tính huống có thể xảy ra.
 • Phân loại nhóm đối tượng người dùng: Nhóm quản lý điều hành (nhóm thừa hưởng dữ liệu), nhóm người dùng chính thiết lập cấu hình hệ thống (key user), nhóm người dùng cuối, nhóm tác nghiệp hệ thống (end user). 
 • Tổ chức huấn luyện sử dụng cho hai nhóm đối tượng đầu theo tài liệu biên soạn phù hợp để vận hành hệ thống & hỗ trợ nhóm đối tượng thứ hai (key user) đào tạo cho người dùng cuối. Đồng thời, nhóm tư vấn kỹ thuật sẽ phát triển bổ sung những tính năng cũng như yêu cầu trong khuôn khổ phạm vi đề án.

Pha 4: Ổn cố (Stabilizing)

 • Chạy thử nghiệm lần thứ nhất, kiểm nghiệm kết quả, cấu hình lại, tinh chỉnh quy trình.
 • Chạy thử nghiệm lần thứ 2, kiểm nghiệm hiệu quả quy trình và hệ thống mới đối chiếu kết quả đạt được với các yêu cầu đề ra. 
 • Khắc phục hết những điểm chưa hài lòng, chưa tối ưu nguồn lực. 
 • Chạy chính thức hệ thống, trong giai đoạn này nhóm tư vấn sẽ hỗ trợ người dùng nếu cần thêm bất kỳ sự trợ giúp nào. 
 • Cùng với người dùng kiểm tra dữ liệu chạy chính thức, so sánh kết quả với hệ thống củ, đánh giá kết quả đạt được

Pha 5: Chuyển giao (Deployment)

 • Bộ phận tư vấn chuyển giao toàn bộ tài liệu quy trình nghiệp vụ, tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu quản lý đề án, tài liệu đặc tả kỹ thuật cũng như đào tạo bộ phận IT tại doanh nghiệp sở hữu & tự vận hành hệ thống mới. 
 • Trong thời gian đầu, nhóm tư vấn tiếp tục hỗ trợ người dùng qua điện thoại, fax, email hoặc tại chỗ người dùng để đảm bảo quá trình vận hành hệ thống được suôn s
 • Khách hàng làm chủ hoàn toàn quy trình và hệ thống, cùng tổng kết rút kinh nghiệm kết thúc đề án.​

Trình tự các bước chính trong quá trình triển khai các dự án phần mềm:
qui trinh trien khai phan mem quan tri van ban.jpg  
Trong suốt quá trình, Lạc Việt luôn áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt nhằm đảm bảo dự án được chuyển giao đúng mong muốn của khách hàng. Phương pháp này đã thể hiện tính ưu việt qua sự thành công của nhiều dự án mà Lạc Việt đã triển khai. 
Số lượt người xem: 6851
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

NavigationTermId

FriendlyURL

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Thứ tự hiển thị

LacVietFriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by