Đào tạo trực tuyến SureLMS
Thứ 6, Ngày 09/01/2015, 14:00
Cloud Computing
09/01/2015
Sử dụng sureLMS như các dịch vụ trên nền ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY (ON CLOUD COMPUTING)
Chi phí cho các dịch vụ thay đổi tùy theo các phân hệ và số lượng người dùng.

dich vu dien toan dam may 1.png 

Số lượt người xem: 5454
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

NavigationTermId

FriendlyURL

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Thứ tự hiển thị

LacVietFriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

ĐẢM BẢO DỊCH VỤ