Đào tạo trực tuyến SureLMS
Thứ 6, Ngày 09/01/2015, 17:00
ON PREMISE
09/01/2015

Cài đặt trực tiếp (ON PREMISE)

  • Hệ thống sureLMS sẽ được cài đặt và triển khai trên máy chủ của doanh nghiệp hay đơn vị tổ chức.
  • Chi phí thay đổi tùy theo các phân hệ, hay quy mô của toàn bộ hệ thống sử dụng.

dich vu onpromise.png
 

Số lượt người xem: 5100
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

NavigationTermId

FriendlyURL

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Thứ tự hiển thị

LacVietFriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

ĐẢM BẢO DỊCH VỤ